Wat verandert er voor mij als docent?

De rollen die je zou kunnen hebben in de klas:

  • Docent. De expert op jouw domein.
  • Facilitator. De teams helpen om zelf tot antwoorden te komen.
  • Conflict Navigator. Zichtbare en onzichtbare conflicten (helpen) oplossen,
  • Collaboration Conductor. Het bevorderen van de samenwerking binnen de teams.
  • Probleem Oplosser. Nieuwe problemen (helpen) oplossen.
  • Coach-Mentor. Een-op-een met studenten aan de slag.

Complete and Continue